تلخ ایران روسیه ایرانی فوتبال ایرانیان

تلخ: ایران روسیه ایرانی فوتبال ایرانیان جام جهانی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ارتقاء نظام ایمنی هسته‌ای کشور و تأسیس مرکز ایمنی هسته‌ای در کشور عزیزمان ایران

مذاکرات هیأت بلندپایه اتحادیه اروپا با مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور با مقامات اروپایی روز سه‌شنبه برگزار شد.

ارتقاء نظام ایمنی هسته‌ای کشور و تأسیس مرکز ایمنی هسته‌ای در کشور عزیزمان ایران

ارتقاء نظام ایمنی هسته ای کشور و تأسیس مرکز ایمنی هسته ای در ایران

عبارات مهم : اروپا

مذاکرات هیأت بلندپایه اتحادیه اروپا با مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور با مقامات اروپایی روز سه شنبه برگزار شد.

به گزارش ایسنا، یکی از مهمترین دستاوردهای صنعت هسته ای کشور بعد از برجام با پروژه ارتقاء توانمندی های فنی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور و تاسیس مرکز ایمنی هسته ای درایران وارد فاز اجرایی می شود.

ارتقاء نظام ایمنی هسته‌ای کشور و تأسیس مرکز ایمنی هسته‌ای در کشور عزیزمان ایران

در پی مذاکرات متعدد مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور با اتحادیه اروپا، بر اساس ضمیمه سه سند برنامه جامع اقدام یکسان مقرر شد نظام های ایمنی چهار کشور اروپایی تحت هدایت شرکت ENCO با هزینه اتحادیه اروپا ظرف سه سال و نیم آینده پروژه ارتقاء توانمندی های فنی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور را انجام دهند.

در این راستا هیاتی بلند پایه از کمسیون اتحادیه اروپا به سرپرستی آقای Oliver Luyckx مدیر بخش ایمنی هسته ای کمیسیون اتحادیه اروپا از روز دوشنبه 19 تیر ماه به پایتخت کشور عزیزمان ایران سفر کردند و مذاکرات خود را با هیئت کشورمان به ریاست دکتر حجت اله صالحی، مدیر مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور شروع کردند.

مذاکرات هیأت بلندپایه اتحادیه اروپا با مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور با مقامات اروپایی روز سه‌شنبه برگزار شد.

هدف از مذاکرات اخیر یافتن سازوکار یکسان و ترسیم نقشه راه، جهت اجرای مراحل بعدی پروژه می باشد. شایان ذکر است پروژه ارتقاء توانمندی های فنی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور و تاسیس مرکز ایمنی هسته ای در کشور عزیزمان ایران یکی از مهمترین دستاوردهای بعد از برجام بوده که به وسیله مرکز نظام ایمنی کشور و با همکاری شرکت ENCO، در حال اجراء می باشد.

واژه های کلیدی: اروپا | ایران | ایمنی | پروژه | مذاکرات | اتحادیه اروپا | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs